Projektowanie oraz zakładanie osnowy realizacyjnej sytuacyjnej i wysokościowej

Wszelkie pomiary realizacyjne wykonywane są w oparciu o geodezyjną osnowę szczegółową oraz osnowę pomiarową. Jeśli nie można dokonać tyczenia z istniejącej osnowy geodezyjnej lub jej dokładność nie jest wystarczająca, projektujemy oraz zakładamy osnowę realizacyjną. Projekt takiej osnowy opracowujemy na podstawie materiałów istniejących, którymi są mapy przeglądowe osnów, operaty pomiarowe osnowy pomiarowej, wydruki z banków osnów, jak również z dokumentacji projektowej, która mówi o sposobie realizacji inwestycji i wymaganiach dokładnościowych oraz wywiadu terenowego. Usytuowanie punktów osnowy realizacyjnej projektowanej i zakładanej dla danej inwestycji zawsze uzgadniamy z projektantem inwestycji i kierownikiem budowy.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ