POMIARY INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWE

Geodezyjne opracowanie planu realizacyjnego obiektów budowlanych
Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym etapie
Wyznaczenie osi konstrukcyjnych i innych elementów konstrukcyjnych
Projektowanie oraz zakładanie osnowy realizacyjnej sytuacyjnej i wysokościowej
Pomiary przemieszczeń
Pomiary przemieszczeń w czasie trwania budowy
Niwelacja precyzyjna obiektów
Pomiar pionowości słupów
Badanie geometrii budowli
Pomiar i obliczanie objętości mas ziemnych
Inwentaryzacje powykonawcze obiektu budowlanego do odbioru
Tyczenia i inwentaryzacje suwnic
Prowadzenie niezależnej kontroli inwestycji budowlanej
Pomiary pomieszczeń
Pomiary kontrolne budowy i montażu
Fachowe doradztwo techniczne

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ