Pomiary kontrolne budowy i montażu

Pomiary kontrolne podczas realizowanych prac związanych z powstawaniem nowych obiektów budowlanych i ich elementów konstrukcyjnych są niezwykle ważne. Prace te zapewniają kontrolę prawidłowość wykonania robót fundamentowych, ustawienia elementów i ich powiązania z dolną kondygnacją albo kondygnacją fundamentową, a także dokładność wypełnienia złącz i spoin. Wynikiem pomiaru kontrolnego jest zazwyczaj raport i szkic, na którym umieszczamy klauzulę o zgodności, bądź jej braku z projektem. W przypadku stwierdzenia niezgodności z projektem, fakt ten odnotowuje się w dzienniku budowy. Zgodność wykonania z projektem sprawdzamy na podstawie mapy zasadniczej i podkładu z uzgodnionym projektem.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ