Pomiar pionowości słupów

Nasza firma wykonuje techniczną kontrolę pionowości na etapie trwania budowy, jak również po jej zakończeniu, w trakcie eksploatacji obiektu. Wykorzystywane przez nasz zespół metody geodezyjne pozwalają na uzyskanie wiarygodnych informacji o geometrii danego obiektu. Najnowocześniejszy sprzęt umożliwia szybki i dokładny pomiar pionowości słupów, ścian budynku, filarów mostów czy wiaduktów.

Wykonujemy pomiary pionowości w oparciu o wcześniej opracowane informacje. W wyniku geodezyjnego pomiaru uzyskujemy dane obserwacyjne dotyczące położenia wybranych punktów na ścianie budynku. Kolejną kwestię w przypadku badania pionowości stanowi właściwa interpretacja wyników pomiarów.

Przeprowadzone pomiary i wykonane obliczenia są podstawą do wykonania i przekazania naszemu klientowi szkicu obiektu wraz z zaznaczeniem odchyłek oraz o zastosowanej metodzie, co jest niezbędne dla prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ