Pomiar i obliczanie objętości mas ziemnych

Pomiar objętości mas ziemnych wykonywany przez naszą firmę służy najczęściej w celu określenia ilości ziemi, jaka została użyta do wykonania nasypu oraz jaką ilość ziemi wybrano z wykopu, jak również do określenia objętości hałd kruszyw lub innych magazynowanych materiałów sypkich. Dane, które otrzymujemy z pomiaru podlegają opracowaniu, w wyniku czego otrzymują Państwo informacje o objętości danej bryły.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ