Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym etapie

Geodezyjną obsługą procesu inwestycyjnego nazywa się zbiór czynności geodezyjnych, które wykonywane są podczas realizacji wszelkich inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, przemysłowego, wodnego, komunikacji oraz innych urządzeń inżynieryjnych. W zakresie czynności geodezyjnych naszej firmy szczególnie wyróżnić można wytyczenie budowli na terenie budowy, niezbędne pomiary i kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy oraz inwentaryzację powykonawczą. Geodezyjne wytyczanie budowli w terenie jest zapewnieniem przestrzennego usytuowania obiektu, zgodnego z projektem, przede wszystkimi zachowaniem przewidywanego w projekcie usytuowania tyczonych obiektów względem granic działek, sąsiednich obiektów istniejących, jak również projektowanych.

Prace terenowe naszego zespołu polegają na zamarkowaniu: osi konstrukcyjnych budowli, punktów załamania przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu, stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej oraz reperów wysokościowych. Wykonane czynności geodezyjne wpisywane są do dziennika budowy i podpisane przez geodetę uprawnionego. Podsumowaniem całego procesu inwestycyjno-budowlanego jest niezbędna do odbioru gotowego obiektu mapę z inwentaryzacji powykonawczej, która jest dokumentem potwierdzającym nowo wybudowany obiekt. m i kartograficznym.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ