Wznowienia znaków granicznych

Wznowienia granic dokonujemy wtedy, gdy granice sąsiadujących ze sobą nieruchomości zostały już prawnie ustalone podczas: postępowania rozgraniczającego, postępowania podziałowego, scaleniowego, wywłaszczeniowego albo prawomocnego orzeczenia sądu.

Procedura wznowienia przebiegu granic polega na przywróceniu stanu uszkodzonych, zniszczonych albo przesuniętych znaków granicznych, zgodnie z przebiegiem wynikającym z archiwalnej i aktualnej dokumentacji geodezyjnej, która stanowi podstawę i dowód w sprawie.

Czynnościzwiązane z wznowieniem znaków granicznych to procedury techniczne, nie stanowiące czynności administracyjnych, ponieważ zawiadamiane są jedynie strony zainteresowane. Z przeprowadzonych prac sporządzamy protokół, który jest spisany i odczytany w obecności stron, a także podpisany przez uczestników postępowania i przez geodetę uprawnionego.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ