Ustalanie i okazanie granic nieruchomości

Podczas procedury polegającej na ustaleniu granicy nieruchomości, odtwarzamy przebieg zatartych granic działki lub określamy błędnie przedstawione granice w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Ustalenie granicy działki przeprowadzamy zgodnie z obowiązującym trymem, który określa rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Ten tryb jest wskazany w sytuacjach, gdy nie ma sporu, co pozwala uniknąć przeprowadzania czynności rozgraniczenia nieruchomości. Jednak powstałe w ten sposób granice nie są granicami prawnymi, co wiąże się z tym, że nie można wykluczyć sporu dotyczącego granic, jaki może w przyszłości powstać pomiędzy właścicielami sąsiadujących ze sobą nieruchomości.

Wykonanie ustalenia granic stanowi częstą procedurę przed przeprowadzeniem podziału nieruchomości, gdy dane dotyczące przebiegu granicy dzielonej działki są obarczone błędem.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ