Połączenia działek

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji, której wynikiem ma być połączenie działek, przeprowadzamy wnikliwą analizę dokumentów, aby ustalić stan prawny granic nieruchomości, będących przedmiotem prac. Nasze działania sprowadzają się do sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych w formie opisowej i graficznej. Wykaz zmian danych ewidencyjnych i wykaz synchronizacyjny dla sądu przygotowujemy jako odrębne dokumenty. Powierzchnie działek powstających w ramach połączenia obliczane są na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki, które ujawnione zostały w bazie danych ewidencyjnych oraz określono je na podstawie terenowych pomiarów geodezyjnych, spełniających kryteria dokładności. Końcowym etapem naszych prac jest aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie objętym zleceniem.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ