Podziały terenów zabudowanych, rolnych i leśnych

Podział nieruchomości to szereg procedur geodezyjnych, które polegają na wydzieleniu z działki jednej lub więcej działek, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek właściciela. W wyniku podziału terenów zabudowanych, rolnych czy leśnych, powstają nowe działki, a ich oznaczenie oraz prawo własności ujawniane jest w księdze wieczystej. Czas wykonania podziału uwarunkowany jest głównie procedurami administracyjnymi, ale również jakością otrzymanych dokumentów.

Wynikiem prac związanych z przeprowadzonym postępowaniem podziałowym jest mapa z projektem podziału nieruchomości, która powinna być zgodna z wykonanym w pierwszym etapie prac, wstępnym projektem podziału nieruchomości – o ile przepisy nie przewidują innego trybu prac podziałowych.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ