Tyczenia obiektów budowlanych, budynków oraz sieci uzbrojenia terenu

Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę oraz wiele inny obiektów, zgodnie z prawem podlegają obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia w terenie. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie ma na celu przestrzenne usytuowanie ich zgodnie ze sporządzonym projektem budowlanym, ale przede wszystkich zachowanie przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów już istniejących oraz wznoszonych, jak i względem granic nieruchomości.

Wykonując zlecenie wytyczenia, wskazujemy na gruncie miejsca, w których położone są charakterystyczne punkty np. budynku (zazwyczaj narożniki bądź osie ścian) oraz – w zależności od inwestycji – zaznaczamy wysokości poziomu podłogi parteru, natomiast w wypadku sieci lub przyłączy, punkty zmiany trasy (załamań). Efektem końcowym wytyczenia budynku lub obiektu budowlanego jest odpowiedni wpis do dziennika budowy, którego dokonuje geodeta oraz szkic tyczenia.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ