Pomiary uzupełniające

Pomiary uzupełniające dotyczą zarówno sytuacyjnych jak i wysokościowych elementów treści mapy. Podczas tych pomiarów aktualizujemy mapy istniejące, ale przede wszystkim mapy zasadnicze. Na zlecenie naszego klienta wykonujemy pomiar uzupełniający w celu przystosowania posiadanych map do konkretnych celów gospodarczych. Opracowywanie map w oparciu o zdjęcia lotnicze powoduje konieczność domierzania elementów, które się nie odfotografowały, bądź odwzorowano je z niewystarczającą dokładnością. Sama aktualizację mapy wykonujemy na podstawie pomiarów terenowych i naniesieniu pomierzonych elementów na pierworys. W ten sposób uzupełniamy treść danej mapy, na której w wersji pierwotnej nie były uwidocznione niezbędne części terenu.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ