Inwentaryzacja geodezyjna Rzeszów

Wykonujemy kompleksową inwentaryzację geodezyjną
Wykonujemy kompleksową inwentaryzację geodezyjną w Rzeszowie, na terenie województwa podkarpackiego oraz całego kraju. Inwentaryzacja polega na wykonaniu mapy do odbioru budynku, domu, budowli, który powstał na wskazanym terenie. Wcześniej mapa służyła do zaprojektowania obiektu, który wybudowano na danym terenie. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac budowlanych, kolejnym etapem jest wykonanie mapy inwentaryzacyjnej, która skrupulatnie i zgodnie z przepisami przedstawia obiekt, który został zrealizowany. Dysponujemy wymaganymi kompetencjami i znajomością branży geodezyjnej oraz kartograficznej, dlatego możemy zachęcić Państwa do skorzystania z naszych usług.

Inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez nasz zespół dla klientów z Rzeszowa i nie tylko, wykonywana jest profesjonalnie i z dbałością o detale. W przypadku odbioru budynku mieszkalnego konieczne jest wykonanie stosownych oznaczeń na mapie, które ukazują posadowienie budynku oraz przyłączy instalacyjnych wody, prądu, gazu, a także informację, w jaki sposób są odprowadzane nieczystości, czyli kanalizacja sanitarna. Mapa powykonawcza sporządzana przez profesjonalny zespół geodezyjny ma na celu przekazanie klientowi stosownej dokumentacji, która jest niezbędna by w kolejnym kroku otrzymać protokół odbioru budynku, budowli jak również przyłączy sieci uzbrojenia terenu między innymi takich jak wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, energii elektrycznej jak i telekomunikacyjnego. Ponadto, dzięki otrzymanej mapie klient uzyskuje informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.

Inwentaryzacja geodezyjna – Rzeszów
Dla specjalistów w zakresie wykonywania kompleksowych inwentaryzacji geodezyjnych ważne jest, by klient otrzymał informację, gdzie zostały poprowadzone konkretne przyłącza, które powinny znaleźć się na mapie. Wykonanie mapy powykonawczej polega na dokładnym pomiarze w wykopie, przed zasypaniem, sieci uzbrojenia terenu i uzupełnieniu mapy, która została pobrana od miejscowych wydziałów geodezji, na których obszarze jest umiejscowiona działka. Nasi specjaliści mają za zadanie uzupełnić informacje o wartości dotyczące budynku, przyłączy instalacyjnych, umiejscowienia ogrodzeń, furtki, bramy wjazdowej, tarasu, miejsc parkingowych, a także pozostałych powierzchni utwardzonych.

Geodeci mogą wykonywać pomiary bez udziału właściciela, jednakże konieczne jest, by przekazał on wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, które przebiegają na konkretnym terenie. Wszystkie pomiary w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej na terenie Rzeszowa i okolic nasz zespół wykonuje precyzyjnie i kompetentnie. Dzięki wiedzy i zgromadzonemu doświadczeniu, możemy zaproponować Państwu usługi na najwyższym poziomie. Istotne jest dla nas zadowolenie klienta, dlatego pomiary staramy się wykonywać możliwie jak najszybciej.

Inwentaryzacja geodezyjna w Rzeszowie i okolicach jak również na terenie całego kraju
Po wykonaniu zlecenia w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej, nasi klienci otrzymują niezbędną dokumentację wykonaną w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku odstępstw od projektu, niezwłocznie należy skontaktować się z inspektorem nadzoru budowlanego, by wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ