Geodezyjne opracowanie projektów obiektów budowlanych

Przed przystąpieniem do tyczenia obiektu budowlanego wykonujemy pace obliczeniowe, mające na celu określenie współrzędnych dla charakterystycznych punktów i elementów projektowanej budowli. Przede wszystkim są to punkty główne budynku, osie konstrukcyjne, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz linia zabudowy. Projektant na sporządzonej przez nas mapie do celów projektowych określa lokalizację budynku, przyłączy, a także innych elementów zagospodarowania działki. Opracowując projekt sprawdzamy też, czy projekt nie powoduje kolizji z obiektami istniejącymi, a przede wszystkim z urządzeniami podziemnymi naniesionymi na mapę.

Posiadając plan zagospodarowania terenu wykonujemy obliczenia współrzędnych punktów, które następnie wyznaczamy w terenie. Zgodnie z ustaleniami z naszym klientem wyznaczamy te elementy projektu, jakie są mu niezbędne do wykonania pracy. Geodezyjne opracowanie projektu jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala uniknąć bardzo poważnych błędów, między innymi braku pokrycia się ścian nośnych między kondygnacjami.

Efektem końcowym geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu jest szkic dokumentacyjny, który stanowi odstawę wytyczenia obiektu.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ