Firma geodezyjna - Geodeci Rzeszów
Oferta

Udział w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości stanowi postępowanie przed właściwymi miejscowo urzędami i ma celu ustalenie granic danej nieruchomości, gdy ich przebieg stał się przyczyną sporu, jak również w przypadku braku informacji dotyczących stanu prawnego.

Czynności te może wykonać tylko geodeta upoważniony. Rozgraniczenie jest procedurą, podczas której ustala się rzeczywisty przebieg granic nieruchomości poprzez określenie, a następnie wskazanie na gruncie umiejscowienia punktów oraz linii granicznych, wykonanie graniczenia znakami na gruncie, a następnie sporządzenie niezbędnej dokumentacji, którą jest protokół graniczny, bądź akt ugody.

Podczas prac związanych z rozgraniczeniem, procedurom tym mogą podlegać wszystkie lubtylko niektóre granice danej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami albo innymi gruntami. Granica już ustalona w postępowaniu rozgraniczeniowym nie może być ponownie ustalana. Procedura rozgraniczeniowa zatwierdzana jest prawomocną decyzją administracyjną.

Kto tworzy firmę?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów. Należymy do organizacji:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

Geodraw

  • GEODRAW Wojciech Musz
  • ul. Wspólna 2G
  • 35-205 Rzeszów
  • NIP: 517-010-51-20
  • REGON: 180221810