Firma geodezyjna - Geodeci Rzeszów
Oferta

Podziały terenów zabudowanych, rolnych i leśnych

Podział nieruchomości to szereg procedur geodezyjnych, które polegają na wydzieleniu z działki jednej lub więcej działek, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek właściciela. W wyniku podziału terenów zabudowanych, rolnych czy leśnych, powstają nowe działki, a ich oznaczenie oraz prawo własności ujawniane jest w księdze wieczystej. Czas wykonania podziału uwarunkowany jest głównie procedurami administracyjnymi, ale również jakością otrzymanych dokumentów.

Wynikiem prac związanych z przeprowadzonym postępowaniem podziałowym jest mapa z projektem podziału nieruchomości, która powinna być zgodna z wykonanym w pierwszym etapie prac, wstępnym projektem podziału nieruchomości – o ile przepisy nie przewidują innego trybu prac podziałowych.

Kto tworzy firmę?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów. Należymy do organizacji:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

Geodraw

  • GEODRAW Wojciech Musz
  • ul. Wspólna 2G
  • 35-205 Rzeszów
  • NIP: 517-010-51-20
  • REGON: 180221810