POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

Tyczenia obiektów budowlanych, budynków oraz sieci uzbrojenia terenu
Inwentaryzacja geodezyjna
Sporządzanie map numerycznych
Mapy geodezyjne
Sporządzanie map do celów projektowych
Pomiary rzeźby terenu
Pomiary uzupełniające
Dostarczanie danych do geodezyjnych systemów informatycznych dotyczących sytuacji terenowej, ewidencji uzbrojenia terenu itp.
Geodezyjne opracowanie projektów obiektów budowlanych
Sporządzenie dokumentacji do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ