Firma geodezyjna - Geodeci Rzeszów
Oferta

Pomiary kontrolne budowy i montażu

Pomiary kontrolne podczas realizowanych prac związanych z powstawaniem nowych obiektów budowlanych i ich elementów konstrukcyjnych są niezwykle ważne. Prace te zapewniają kontrolę prawidłowość wykonania robót fundamentowych, ustawienia elementów i ich powiązania z dolną kondygnacją albo kondygnacją fundamentową, a także dokładność wypełnienia złącz i spoin. Wynikiem pomiaru kontrolnego jest zazwyczaj raport i szkic, na którym umieszczamy klauzulę o zgodności, bądź jej braku z projektem. W przypadku stwierdzenia niezgodności z projektem, fakt ten odnotowuje się w dzienniku budowy. Zgodność wykonania z projektem sprawdzamy na podstawie mapy zasadniczej i podkładu z uzgodnionym projektem.

Kto tworzy firmę?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów. Należymy do organizacji:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

Geodraw

  • GEODRAW Wojciech Musz
  • ul. Wspólna 2G
  • 35-205 Rzeszów
  • NIP: 517-010-51-20
  • REGON: 180221810