Firma geodezyjna - Geodeci Rzeszów
Oferta

Inwentaryzacje powykonawcze obiektu budowlanego do odbioru

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego to zespół geodezyjnych czynności pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych, które maja na celu zebranie stosownych informacji określających położenie, wymiary i kształt obiektu, zrealizowanego w terenie, jak również weryfikację jego zgodności z projektem. Zgodnie z Prawem budowlanym wszystkie nowo powstałe budynki, obiekty budowlane oraz towarzyszące im sieci uzbrojenia terenu podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

Zespół naszych geodetów sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną z inwentaryzacji powykonawczej, która zawiera dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, zaktualizować bazę ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Następnie oryginał przekazujemy do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a kierownik budowy otrzymuje kopię mapy z inwentaryzacji.

Bez wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego inwestor nie może dokonać żadnych czynności związanych z odbiorem obiektu - zgłoszenia o zakończeniu budowy, jak również złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany użytkowany jest bez wymaganego pozwolenia lub zawiadomienia, wówczas inwestor obciążony zostanie przez inspektora nadzoru budowlanego nakłada karę finansową.

Zakończenie prac związanych z inwentaryzacją powykonawczą obiektu budowlanego stanowi przekazanie inwestorowi ostemplowanej przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej kopii mapy zasadniczej, na której znajduje się zrealizowana inwestycja.

Kto tworzy firmę?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów. Należymy do organizacji:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel, geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, oraz zespół ponad 20 doświadczonych geodetów, z licznymi uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług i dołączenia do grona zadowolonych klientów, którzy cenią sobie rzetelność, kompleksowe podejście do projektów, terminowość oraz fachową wiedzę naszego zespołu. Daj nam szansę udowodnienia, że możemy sprostać Twoim geodezyjnym potrzebom.

Geodraw

  • GEODRAW Wojciech Musz
  • ul. Wspólna 2G
  • 35-205 Rzeszów
  • NIP: 517-010-51-20
  • REGON: 180221810