Budynki Mieszkalne Wielorodzinne na działkach nr 1570, 1571 i 1572, obr. 219 Wilkowyja Płd., położonej w Rzeszowie, przy ul. Paderewskiego