Obsługa geodezyjna budynków mieszkalnych

Tyczenia budynków mieszkalnych oraz ich inwentaryzacje. 44 budynki. 2007 r.