Monitoring Reperów w Miejscu Gromadzenia Odpadów Paleniskowych. Elektrociepłownia Rzeszów

Wykonanie niwelacji precyzyjnej reperów kontrolowanych w miejscu gromadzenia odpadów paleniskowych wraz z pomiarem obiętości składu węgla na terenie Elektrociepłowni Rzeszów. 2011 r.