Pomiar geometrii suwnicy i dźwignicy META-ZEL Rogoźnica

Pomiar geometrii suwnicy i dźwignicy META-ZEL Rogoźnica – Zeman HDF 2011 r.

Wykonanie pomiaru usytuowania suwnicy z określeniem odchyłek wysokościowych odkształceń prowadnicy.