Monitoring Przemieszczeń Pionowych Konstrukcji Nośnej Hali LEROY MERLIN Krasne

Pomiary kontrolne i monitoring przemieszczeń pionowych konstrukcji nośnej hali Leroy Merlin w Krasnem koło Rzeszowa. 2012 r.