Remont Drogi Krajowej Nr 19 Lublin - Rzeszów w m. Kamień

Geodezyjna obsługa Remontu Drogi Krajowej nr 19 LUBLIN-RZESZÓW w m. Kamień odc. km 437+290 do 439+530. 2010 r.