Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z Urządzeniami Towarzyszącymi dla Miasta Dynów

Geodezyjna obsługa Budowy stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa. 2010 r.

Długość sieci 8140 metrów.