Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1850R Jasło-Zręcin

Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Zręcin - w km 2+900-6+100, 9+770-10+270, 12+910-16+125 oraz przepustu w km 2+900. 2011 r.

Długość 6915 m.