Remont ul. Warszawskiej w Rzeszowie

Geodezyjna obsługa Remontu ulicy Warszawskiej w Rzeszowie wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych. Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie. 2009 r.

Długość 2400 m.