WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE-KRAKÓW

Rozbudowa lewego i prawego wału poniżej stopnia dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej rzeki wisły w Krakowie, wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni.