Pomiary kontrolne i monitoring przemieszczeń pionowych konstrukcji nośnej hali Real w Rzeszowie

Pomiary kontrolne i monitoring przemieszczeń pionowych konstrukcji nośnej hali Real w Rzeszowie. 2013-2015 r.

Badanie osiadań budynku oraz pomiar pionowości słupów nośnych w seriach powtarzalnych co kilka miesięcy.