Przebudowa i Remont Ulicy Potockiego w Rzeszowie

Obsługa geodezyjna przebudowy drogi Rzeszów ul. Potockiego. 2014 r.

Generalnym wykonawcą firma SKANSKA. Geodezyjna obsługa budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikami.

Długość ok. 1,5 km