Przebudowa Ulicy Karola Wojtyły w Rzeszowie

Obsługa geodezyjna przebudowy drogi Rzeszów ul. Wojtyły. 2014 r.

Generalnym wykonawcą firma SKANSKA. Geodezyjna obsługa budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikami. Tyczono i inwentaryzowano również sieć oświetlenia drogi.

Długość ok 2,5 km.