Budowa Pompy Ciepła z GWC dla budynku Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.

Geodezyjna obsługa inwestycji: Budowa pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła dla budynku Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. przy ul. Pileckich. 2014 r.

Wytyczenie umiejscowienia odwiertów oraz posadowienie studzienek zbiorczych wymiennika ciepła wraz z inwentaryzacją.

Dwie studnie wymiennika ciepła i 40 odwiertów po 20 do każdej ze studni.