Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii - PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia

Geodezyjna obsługa Budowy Instalacji Termicznego Przewarzania z Odzyskiem Energii zlokalizowanej na terenie PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, ul. Ciepłownicza. 2016 - 2018 r.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest włoskie konsorcjum Termomeccanica Ecologia i Astaldi. Wartość inwestycji 285 mln zł netto.

Inwestycja składa się z budynku głównego oraz z obiektów pomocniczych. Parametry techniczne:długość 123 m, szerokość 47 m, wysokość 42 m; powierzchnia użytkowa 6681 m2; powierzchnia zabudowy 5610 m2 oraz o kubaturze 242577 m3.