Modernizacja linii kolejowej PKP - E30C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów. Etap III

Geodezyjna obsługa Modernizacji linii kolejowej PKP - E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III.

Budowa ekranów akustycznych na odcinku Tarnów -Dębica. 2016 - 2017 r.