CAPITAL TOWERS - Kompleks Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych w Rzeszowie

Budowa Kompleksu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych z parkingiem wielopoziomowym, częścią handlowo-usługową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowaną na działkach 1823/3, 1823/5, obręb 208 w Rzeszowie.