BUDOWA 7R LOGISTIC PARK RZESZÓW – BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH Z ZAPLECZAMI SOCJALNO-BIUROWYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ