Mapa do celów projektowych i skanowanie budynków; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie