Geodezyjne opracowanie planu realizacyjnego obiektów budowlanych

Jako firma specjalizująca się w pracach inżynieryjno-przemysłowych profesjonalnie i kompleksowo zajmujemy się opracowywaniem wszelkiego rodzaju planów realizacyjnych obiektów budowlanych. Plan realizacyjny to szczegółowy układ zagospodarowania przestrzennego terenu, projekt inwestycji, generalna koncepcja zakładu przemysłowego bądź projektem obiektu inżynierskiego. Składa się z dokumentacji w postaci map geodezyjnych, danych liczbowych, rysunków, opisów określających lokalizację, najważniejsze wymiary i rozmieszczenie obiektów, które są przedmiotem realizacji. Projekt opracowujemy zgodnie z kolejnością i technologia wykonania prac.

Na opracowanie przez nasza firmę planu realizacyjnego składa się: wykonanie projektu osnowy realizacyjnej, przygotowanie danych geodezyjnych, potrzebnych do wyznaczenia w terenie projektowanych budowli i urządzeń, wyznaczenie danych geodezyjnych, niezbędnych do wyznaczenia w terenie osi głównej obiektu lub bazowych punktów, które lokalizują w terenie osnowę realizacyjną, ustalenie układu współrzędnych osnowy, ustalenie danych geodezyjnych do lokalizacji punktów osnowy realizacyjnej, sprawdzenie zgodności miar i spółrzędnych, obliczenie współrzędnych punktów głównych budowli, obliczenie elementów pomiarowych – długości, kąty, wysokości i spadki, obliczenie miar kontrolnych.

Wynikiem opracowania planu realizacyjnego i wykonanych prac jest szkic dokumentacyjny, będący podstawą do dalszych czynności w terenie. Przygotowanie całej dokumentacji to złożony proces, poprzedzony wieloma czynnościami, który realizujemy dla Państwa z dbałością o najmniejszy szczegół.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ