Firma geodezyjna - Geodeci Rzeszów
Realizacje

Lista realizacji

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ- BRZOZÓW

PKA - Budowa Zaplecza Kolei Aglomeracyjnej Rzeszów-Staroniwa

Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej W Rzeszowie Etap I i II

Budowa drugiej linii Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie

WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE-KRAKÓW

Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo - handlową, wjazdem, garażem podziemnym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi - Rzeszów ul. Lenartowicza

Mapa do celów projektowych Rzeszów- Staroniwa

Przebudowa drogi Batorego-Siemieńskiego w Rzeszowie

Budynki Mieszkalne Wielorodzinne na działkach nr 1570, 1571 i 1572, obr. 219 Wilkowyja Płd., położonej w Rzeszowie, przy ul. Paderewskiego.

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO – HANDLOWĄ, GARAŻAMI, Rzeszów, ul. Paderewskiego ETAP I

Mapa do celów projektowych i skanowanie budynków; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

TestCell - Hamownia

BUDOWA 7R LOGISTIC PARK RZESZÓW – BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH Z ZAPLECZAMI SOCJALNO-BIUROWYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

MTU Aero Engines- Rozbudowa Etap III

Budowa Hali produkcyjno magazynowe na terenie zakładu Sanok Rubber Company SA

ROZBUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Kto tworzy firmę?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów. Należymy do organizacji:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel, geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, oraz zespół ponad 20 doświadczonych geodetów, z licznymi uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług i dołączenia do grona zadowolonych klientów, którzy cenią sobie rzetelność, kompleksowe podejście do projektów, terminowość oraz fachową wiedzę naszego zespołu. Daj nam szansę udowodnienia, że możemy sprostać Twoim geodezyjnym potrzebom.

Geodraw

  • GEODRAW Wojciech Musz
  • ul. Wspólna 2G
  • 35-205 Rzeszów
  • NIP: 517-010-51-20
  • REGON: 180221810