Firma geodezyjna - Geodeci Rzeszów
Realizacje

Budowa Drogi Obwodowej Miasta Głogów Małopolski

Geodezyjna obsługa Budowy Drogi Obwodowej Miasta Głogowa Młp. w ciągu drogi krajowej Nr 9 (E 371) 
Radom - Rzeszów - Barwinek - Granica Państwa na odcinku 
od km 183 + 493,00 ÷ km 188+ 269,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. 
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Rzeszowie
 – współpraca z firmą GEOIMPEX Wiesław Litak. 2002-2004 r.

 1. Droga główna - 4,8 km;
 2. Drogi łącznicowe - 0,8 km;
 3. Rondo;
 4. Droga lokalna 350 m;
 5. ul. Piłsudskiego - przebudowa 100 m;
 6. ul. 3-go Maja przebudowa 100 m;
 7. Droga dojazdowa do PKP - 350 m;
 8. Estakada nad rondem i wiadukt nad ul. 3 Maja;
 9. Przepusty drogowe - 15 szt.;
 10. Ciągi pieszo-rowerowe - długość 5 km;
 11. Mur oporowy 100 m;
 12. Odwodnienia, urządzenia podczyszczające ścieki - osadniki - 10 szt.;
 13. Ekrany akustyczne o łącznej długości 1900 m;
 14. Sieci uzbrojenia terenu -  kanalizacja deszczowa, energia niskiego napięcia;
 15. Roboty ziemne - skarpy;

Łączna powierzchnia 21,1 ha

Kto tworzy firmę?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów. Należymy do organizacji:

 • Geodezyjna Izba Gospodarcza
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

Geodraw

 • GEODRAW Wojciech Musz
 • ul. Wspólna 2G
 • 35-205 Rzeszów
 • NIP: 517-010-51-20
 • REGON: 180221810

Oddział Rzeszów

Oddział Kraków