Firma geodezyjna - Geodeci Rzeszów
Oferta

Wznowienia znaków granicznych

Wznowienia granic dokonujemy wtedy, gdy granice sąsiadujących ze sobą nieruchomości zostały już prawnie ustalone podczas: postępowania rozgraniczającego, postępowania podziałowego, scaleniowego, wywłaszczeniowego albo prawomocnego orzeczenia sądu.

Procedura wznowienia przebiegu granic polega na przywróceniu stanu uszkodzonych, zniszczonych albo przesuniętych znaków granicznych, zgodnie z przebiegiem wynikającym z archiwalnej i aktualnej dokumentacji geodezyjnej, która stanowi podstawę i dowód w sprawie.

Czynnościzwiązane z wznowieniem znaków granicznych to procedury techniczne, nie stanowiące czynności administracyjnych, ponieważ zawiadamiane są jedynie strony zainteresowane. Z przeprowadzonych prac sporządzamy protokół, który jest spisany i odczytany w obecności stron, a także podpisany przez uczestników postępowania i przez geodetę uprawnionego.

Kto tworzy firmę?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów. Należymy do organizacji:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

Geodraw

  • GEODRAW Wojciech Musz
  • ul. Wspólna 2G
  • 35-205 Rzeszów
  • NIP: 517-010-51-20
  • REGON: 180221810