Firma geodezyjna - Geodeci Rzeszów

Połączenia działek

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji, której wynikiem ma być połączenie działek, przeprowadzamy wnikliwą analizę dokumentów, aby ustalić stan prawny granic nieruchomości, będących przedmiotem prac. Nasze działania sprowadzają się do sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych w formie opisowej i graficznej. Wykaz zmian danych ewidencyjnych i wykaz synchronizacyjny dla sądu przygotowujemy jako odrębne dokumenty. Powierzchnie działek powstających w ramach połączenia obliczane są na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki, które ujawnione zostały w bazie danych ewidencyjnych oraz określono je na podstawie terenowych pomiarów geodezyjnych, spełniających kryteria dokładności. Końcowym etapem naszych prac jest aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie objętym zleceniem.

Kto tworzy firmę?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów. Należymy do organizacji:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

Geodraw

  • GEODRAW Wojciech Musz
  • ul. Wspólna 2G
  • 35-205 Rzeszów
  • NIP: 517-010-51-20
  • REGON: 180221810