Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji, której wynikiem ma być połączenie działek, przeprowadzamy wnikliwą analizę dokumentów, aby ustalić stan prawny granic nieruchomości, będących przedmiotem prac. Nasze działania sprowadzają się do sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych w formie opisowej i graficznej. Wykaz zmian danych ewidencyjnych i wykaz synchronizacyjny dla sądu przygotowujemy jako odrębne dokumenty. Powierzchnie działek powstających w ramach połączenia obliczane są na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki, które ujawnione zostały w bazie danych ewidencyjnych oraz określono je na podstawie terenowych pomiarów geodezyjnych, spełniających kryteria dokładności. Końcowym etapem naszych prac jest aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie objętym zleceniem.

KTO TWORZY FIRMĘ?

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

---

FIRMA POSIADA CZŁONKOSTWO W:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
gigwięcej
Klaster GEOPOLI
geopoliwięcej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
sgpwięcej

KONTAKT

phone+48 17 85 17 646

małpkabiuro@geodraw.pl

globe gridwww.geodraw.pl

facebook1geodraw.polska

skype1geodraw

linkedinGEODRAW PL

GEODRAW - stopka strony głównej

Oddział RZESZÓW

mailul. Wspólna 2G, 35-205 Rzeszów

telefon stac668 493 850

Oddział GŁOGÓW MŁP.

telefon stacul. Menerki 26, 36-060 Głogów Małopolski

telefon stac668 493 850

Oddział KRAKÓW

telefon stacCeliny 30, 32-095 Iwanowice

telefon stac514 384 238

Dane do FV:

GEODRAW Wojciech Musz
ul. Wspólna 2G
35-205 Rzeszów
NIP: 517-010-51-20;
REGON: 180221810