Firma geodezyjna - Geodeci Rzeszów
Oferta

Tyczenia obiektów budowlanych, budynków oraz sieci uzbrojenia terenu

Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę oraz wiele inny obiektów, zgodnie z prawem podlegają obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia w terenie. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie ma na celu przestrzenne usytuowanie ich zgodnie ze sporządzonym projektem budowlanym, ale przede wszystkich zachowanie przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów już istniejących oraz wznoszonych, jak i względem granic nieruchomości.

Wykonując zlecenie wytyczenia, wskazujemy na gruncie miejsca, w których położone są charakterystyczne punkty np. budynku (zazwyczaj narożniki bądź osie ścian) oraz – w zależności od inwestycji – zaznaczamy wysokości poziomu podłogi parteru, natomiast w wypadku sieci lub przyłączy, punkty zmiany trasy (załamań). Efektem końcowym wytyczenia budynku lub obiektu budowlanego jest odpowiedni wpis do dziennika budowy, którego dokonuje geodeta oraz szkic tyczenia.

Kto tworzy firmę?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów. Należymy do organizacji:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

Geodraw

  • GEODRAW Wojciech Musz
  • ul. Wspólna 2G
  • 35-205 Rzeszów
  • NIP: 517-010-51-20
  • REGON: 180221810