Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę oraz wiele inny obiektów, zgodnie z prawem podlegają obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia w terenie. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie ma na celu przestrzenne usytuowanie ich zgodnie ze sporządzonym projektem budowlanym, ale przede wszystkich zachowanie przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów już istniejących oraz wznoszonych, jak i względem granic nieruchomości.

Wykonując zlecenie wytyczenia, wskazujemy na gruncie miejsca, w których położone są charakterystyczne punkty np. budynku (zazwyczaj narożniki bądź osie ścian) oraz – w zależności od inwestycji – zaznaczamy wysokości poziomu podłogi parteru, natomiast w wypadku sieci lub przyłączy, punkty zmiany trasy (załamań). Efektem końcowym wytyczenia budynku lub obiektu budowlanego jest odpowiedni wpis do dziennika budowy, którego dokonuje geodeta oraz szkic tyczenia.

KTO TWORZY FIRMĘ?

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

---

FIRMA POSIADA CZŁONKOSTWO W:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
gigwięcej
Klaster GEOPOLI
geopoliwięcej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
sgpwięcej

KONTAKT

GEODRAW

Oddział RZESZÓW

mailWspólna 2G, 35-205 Rzeszów

telefon stac668 493 850

 

Oddział KRAKÓW

telefon stacCeliny 30, 32-095 Iwanowice

telefon stac514 384 238

 

Dane do FV:

GEODRAW Wojciech Musz
ul. Wspólna 2G
35-205 Rzeszów
NIP: 517-010-51-20;
REGON: 180221810