Przed przystąpieniem do tyczenia obiektu budowlanego wykonujemy pace obliczeniowe, mające na celu określenie współrzędnych dla charakterystycznych punktów i elementów projektowanej budowli. Przede wszystkim są to punkty główne budynku, osie konstrukcyjne, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz linia zabudowy. Projektant na sporządzonej przez nas mapie do celów projektowych określa lokalizację budynku, przyłączy, a także innych elementów zagospodarowania działki. Opracowując projekt sprawdzamy też, czy projekt nie powoduje kolizji z obiektami istniejącymi, a przede wszystkim z urządzeniami podziemnymi naniesionymi na mapę.

Posiadając plan zagospodarowania terenu wykonujemy obliczenia współrzędnych punktów, które następnie wyznaczamy w terenie. Zgodnie z ustaleniami z naszym klientem wyznaczamy te elementy projektu, jakie są mu niezbędne do wykonania pracy. Geodezyjne opracowanie projektu jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala uniknąć bardzo poważnych błędów, między innymi braku pokrycia się ścian nośnych między kondygnacjami.

Efektem końcowym geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu jest szkic dokumentacyjny, który stanowi odstawę wytyczenia obiektu.

KTO TWORZY FIRMĘ?

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

---

FIRMA POSIADA CZŁONKOSTWO W:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
gigwięcej
Klaster GEOPOLI
geopoliwięcej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
sgpwięcej

KONTAKT

GEODRAW

Oddział RZESZÓW

mailWspólna 2G, 35-205 Rzeszów

telefon stac668 493 850

 

Oddział KRAKÓW

telefon stacCeliny 30, 32-095 Iwanowice

telefon stac514 384 238

 

Dane do FV:

GEODRAW Wojciech Musz
ul. Wspólna 2G
35-205 Rzeszów
NIP: 517-010-51-20;
REGON: 180221810