Firma geodezyjna - Geodeci Rzeszów
Oferta

Projektowanie oraz zakładanie osnowy realizacyjnej sytuacyjnej i wysokościowej

Wszelkie pomiary realizacyjne wykonywane są w oparciu o geodezyjną osnowę szczegółową oraz osnowę pomiarową. Jeśli nie można dokonać tyczenia z istniejącej osnowy geodezyjnej lub jej dokładność nie jest wystarczająca, projektujemy oraz zakładamy osnowę realizacyjną. Projekt takiej osnowy opracowujemy na podstawie materiałów istniejących, którymi są mapy przeglądowe osnów, operaty pomiarowe osnowy pomiarowej, wydruki z banków osnów, jak również z dokumentacji projektowej, która mówi o sposobie realizacji inwestycji i wymaganiach dokładnościowych oraz wywiadu terenowego. Usytuowanie punktów osnowy realizacyjnej projektowanej i zakładanej dla danej inwestycji zawsze uzgadniamy z projektantem inwestycji i kierownikiem budowy.

Kto tworzy firmę?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów. Należymy do organizacji:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

Geodraw

  • GEODRAW Wojciech Musz
  • ul. Wspólna 2G
  • 35-205 Rzeszów
  • NIP: 517-010-51-20
  • REGON: 180221810