Wszelkie pomiary realizacyjne wykonywane są w oparciu o geodezyjną osnowę szczegółową oraz osnowę pomiarową. Jeśli nie można dokonać tyczenia z istniejącej osnowy geodezyjnej lub jej dokładność nie jest wystarczająca, projektujemy oraz zakładamy osnowę realizacyjną. Projekt takiej osnowy opracowujemy na podstawie materiałów istniejących, którymi są mapy przeglądowe osnów, operaty pomiarowe osnowy pomiarowej, wydruki z banków osnów, jak również z dokumentacji projektowej, która mówi o sposobie realizacji inwestycji i wymaganiach dokładnościowych oraz wywiadu terenowego. Usytuowanie punktów osnowy realizacyjnej projektowanej i zakładanej dla danej inwestycji zawsze uzgadniamy z projektantem inwestycji i kierownikiem budowy.

KTO TWORZY FIRMĘ?

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

---

FIRMA POSIADA CZŁONKOSTWO W:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
gigwięcej
Klaster GEOPOLI
geopoliwięcej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
sgpwięcej

KONTAKT

phone+48 17 85 17 646

małpkabiuro@geodraw.pl

globe gridwww.geodraw.pl

facebook1geodraw.polska

skype1geodraw

linkedinGEODRAW PL

GEODRAW - stopka strony głównej

Oddział RZESZÓW

mailul. Wspólna 2G, 35-205 Rzeszów

telefon stac668 493 850

Oddział GŁOGÓW MŁP.

telefon stacul. Menerki 26, 36-060 Głogów Małopolski

telefon stac668 493 850

Oddział KRAKÓW

telefon stacCeliny 30, 32-095 Iwanowice

telefon stac514 384 238

Dane do FV:

GEODRAW Wojciech Musz
ul. Wspólna 2G
35-205 Rzeszów
NIP: 517-010-51-20;
REGON: 180221810