Pomiary kontrolne podczas realizowanych prac związanych z powstawaniem nowych obiektów budowlanych i ich elementów konstrukcyjnych są niezwykle ważne. Prace te zapewniają kontrolę prawidłowość wykonania robót fundamentowych, ustawienia elementów i ich powiązania z dolną kondygnacją albo kondygnacją fundamentową, a także dokładność wypełnienia złącz i spoin. Wynikiem pomiaru kontrolnego jest zazwyczaj raport i szkic, na którym umieszczamy klauzulę o zgodności, bądź jej braku z projektem. W przypadku stwierdzenia niezgodności z projektem, fakt ten odnotowuje się w dzienniku budowy. Zgodność wykonania z projektem sprawdzamy na podstawie mapy zasadniczej i podkładu z uzgodnionym projektem.

KTO TWORZY FIRMĘ?

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

---

FIRMA POSIADA CZŁONKOSTWO W:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
gigwięcej
Klaster GEOPOLI
geopoliwięcej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
sgpwięcej

KONTAKT

GEODRAW

Oddział RZESZÓW

mailWspólna 2G, 35-205 Rzeszów

telefon stac668 493 850

 

Oddział KRAKÓW

telefon stacCeliny 30, 32-095 Iwanowice

telefon stac514 384 238

 

Dane do FV:

GEODRAW Wojciech Musz
ul. Wspólna 2G
35-205 Rzeszów
NIP: 517-010-51-20;
REGON: 180221810